НОРМА
 
Соціальний захист сімей з дітьми та дітей-інвалідів
в Миколаївській області діє система надання соціальної допомоги, яка включає в себе державні допомоги, що надаються за рахунок Державного Бюджету України. Це державна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасова допомога.
Державна допомога сім’ям з дітьми є гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми.
Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" передбачено такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
допомога при народженні дитини;
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
допомога на дітей одиноким матерям;
допомога при усиновленні дитини.
Виходячи з встановлених розмірів прожиткових мінімумів з 1 січня 2017 року розміри державної допомоги наступні:
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами: - з 01.01.17р. – 400,0 грн., з 01.05.17- 421,0 грн. та з 01.12.17 - 440,5 грн. на місяць ;
Допомога при народженні дитини: – 41280,0 грн.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, стипендії, допомоги та пенсії за попередні 6 місяців;
- на дітей віком до 6 років: з 01.01.17. – 2710,0 грн., з 01.05.17-2852,0 грн., з 01.12.17 – 2984,0 грн.
- на дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.17. – 3378,0 грн., з 01.05.17 – 3554,0 грн., з 01.12.17 – 3720,0 грн.


Податкова знижка на навчання
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва повідомляє, що знято обмеження з розміру суми, сплаченої за навчання, яку платник податку може включити до податкової знижки за наслідками звітного року (пп.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу). Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
До внесення змін така сума витрат не могла перевищувати розмір доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги (у 2016 році − 1930 грн на місяць), в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного (податкового) року.
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


До уваги неприбуткових організацій
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва повідомляє, що уточнено вимоги до неприбуткових організацій, визначених пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу:
вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня;
вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи;
новостворені неприбуткові організації мають можливість отримати неприбуткове оподаткування з дня їх державної реєстрації − у разі дотримання вимог до установчих документів та своєчасного подання реєстраційної заяви (протягом 10 днів з дня держреєстрації);
конкретизовано порядок подання податкової звітності та набуття статусу платника податку на прибуток у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п.133.4 ст.133 Податкового кодексу;
для неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п.133.4 ст.133 Кодексу, встановлено річний звітний період для подання податкового звіту та фінансової звітності;


Роздрібний акциз з пального скасовано
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва повідомляє, що акцизний податок з роздрібного продажу пального (0,042 евро за 1 л, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС) перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та імпортерами.
Із визначення терміна «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо реалізації пального як фі¬зичного його відпуску з АЗС та/або АГЗС незалежно від форми розрахунків (абзац третій пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу).
Водночас на суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалі¬зацію пального та не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу паль¬ного, як і раніше, поширюються норми Податкового кодексу щодо функціонування СЕАРП. Такі суб’єкти господарювання не заповнюють розділ II додатка 6 до декларації акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».
Слід звернути увагу, що зазначені норми стосуються лише операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, здійснених після 01.01.2017 року. За операції, здійснені в грудні 2016 року, суб’єкти господарювання зобов’язані:


Єдиний соціальний внесок: звільнення від сплати
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва повідомляє, що уточнено перелік осіб, які звільнені від сплати єдиного внеску (частина четверта ст.4 ЗаконуУкраїни від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
До внесення змін від сплати єдиного внеску за себе звільнялись лише фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


«Пульс» – унікальний сервіс зворотнього зв’язку ДФС з платниками податків
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва нагадує про сервіс Державної фіскальної служби «Пульс», який приймає звернення громадян та суб’єктів господарювання, що виникають в процесі взаємовідносин з фіскальними органами, пов’язаними з адмініструванням податків та зборів. Сервіс працює за принципом call-back, тобто працівники ДФС не тільки приймають звернення, але й потім повідомляють про результати перевірки та вжиті заходи.
Даний сервіс створено органами ДФС з метою забезпечення оперативного реагування на повідомлення громадян про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС, а також про можливі корупційні дії.


З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва нагадує, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.
За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв’язку.
У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.
Граничні строки подання декларації:
для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017 року;
для підприємців – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017 року.
Нагадуємо, що обов’язок подання декларації у платників податків виникає при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо, при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування (від операцій з інвестиційними активами; отриманні іноземних доходів; в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду).


До уваги платнків податків!
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області звертає увагу платників, що загальнодоступний інформаційний ресурс ДФС України – «ЗІР» доступний кожному. Він дозволяє користувачам здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку діяльності, використовуючи ключові слова.
За допомогою ресурсу «ЗІР» можна переглянути інформацію за певні періоди, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані із використанням Бази знань. Також, функціонал ресурсу передбачає можливість надання пропозицій з технічних питань його роботи шляхом використання «Форми зворотного зв’язку», розміщеної в рубриці «Про ресурс».
Скористатися ресурсом «ЗІР» можна через веб-портал ДФС України www.sfs.gov.ua (вкладка «Інформаційно-довідковий ресурс»).
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Важлива інформація для користувачів електронного цифрового підпису!
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області нагадує, що електронний цифровий підпис дає можливість платникам податків оптимізувати процедуру подачі звітів, швидко та без перешкод звітувати до державних податкових та митних органів, замовляти довідки тощо.
Цифровий підпис видається безкоштовно в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, будівля ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, контактний телефон: 37-90-91.
Посилені сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС (http://acskidd.gov.ua). Посилені сертифікати відкритих ключів формуються строком чинності до 2 (двох) років. Генерація особистих ключів підписувачів виконується на носії клієнтів (змінні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації). Кожен особистий ключ підписувача записується на окремий носій інформації.
До розгляду не приймаються документи/копії документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст (фото) неможливо прочитати (розпізнати).
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Різдвяні зустрічі
У святкові зимові новорічні дні кожен відчуває якесь піднесення, наближення чарівності, дива, преображення. Це період так званого двадцятидення відзначення православних християнських свят.
7 січня – Різдва Христового, 14 – Старий Новий рік (Меланки та Василя), 19 - Водохреща. Традиційне святкування «Зимових свят» відбулося 04 січня 2017р. під назвою «Віншуємо радість всім людям на добро» у відділенні денного перебування Корабельного району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.
Захід почали зі святкових привітань, театральне дійство розпочали господар та господиня, до них приєдналися колядники і виконали незмінну Різдвяну пісню «Добрий вечір,тобі, пане господарю». У заході прийняли участь активні слухачі та відвідувачі «Літературно – музичного» факультету «Університету третього віку”, які беруть участь у підготовці літературно-музичних програм та допомагають їх проводити. З вдячністю хочеться відмітити таких учасників: Артеменко Л., Сичову Л., Каламурзу І., Лапшину Н., Кисличну Т., Стернад Л., Меркулова М., Телеганенка В., Бобкову Т., музичний супровід програми проводився Тимоновою С.. Вони своїми щедрівками, колядками, піснями зачарували присутніх та викликали емоційне піднесення у глядачів, які теж захотіли привітати всіх зі святом, це: Безугла О., Загребаєва В., Валеєва А., Радюк С..
Святкову програму продовжили за чаюванням. Кожен відчув тепло та святкове піднесення від спілкування у колі друзів. Тож не забуваймо народних традицій, звичаїв, шануймо історичні та духовні надбання свого народу, «Віншуємо радість всім людям на добро, Христос народився – Славімо його!».


Про особливості деклараційної кампанії у 2017 році
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що з 01.01.2017 року розпочинається кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у звітному 2016 році.
Насамперед, слід зазначити, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ №821).
У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та скасуванням підпункту «є» пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі, визначеному п.п.«є» п.176.1 ст.176 ПКУ, за результатами 2016 року не виникає обов’язку щодо подання Декларації.
Фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з 01.01.2016 року авансові платежі з ПДФО розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом, тобто до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня. При цьому, авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується (п.п.177.5.1 п.177.5 ст.177 ПКУ).
Враховуючи зазначені зміни протягом звітного (податкового) року авансові платежі з ПДФО формуються у платника податку в інтегрованій картці платника (далі – ІКП) як переплата, а нарахування податкових зобов’язань здійснюються за даними Декларації за відповідний звітний (податковий) період. При цьому, платник податків визначає суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року у рядку 1.1 додатку Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» до Декларації, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації.
Інформаційно платник податків в рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 до Декларації зазначає суму сплачених авансових платежів з ПДФО; залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в ІКП платника податків не відображаються.


Роботодавці Інгульського та Корабельного районів в грудні 2016 року сплатили 31,8 млн. грн ЄСВ
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва повідомляє, що протягом грудня 2016 року отримано 31,8 млн. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску громадянам гарантується право на соціальний захист на випадок безробіття, у разі нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також гідне пенсійне забезпечення та інші виплати.
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Підсумки роботи ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва за січень-грудень 2016 року
ДПІ у Ленінському райони м. Миколаєва за результатами комплексу організаційних і практичних заходів із розширення бази оподаткування протягом січня-грудня 2016 року забезпечено стабільне наповнення державного та місцевих бюджетів.
Так, юридичні та фізичні особи-підприємці Інгульського та Корабельного районів м. Миколаєва сплатили до зведеного бюджету 1221,8 млн. грн податкових платежів. Зокрема, державний бюджет отримав 487,4 млн. грн, до місцевих бюджетів надійшло 734,4 млн. гривень.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року досягнуто позитивну динаміку надходжень до державного бюджету - додатково забезпечено 110,9 млн. гривень. За дванадцять місяців 2016 року до місцевих бюджетів мобілізовано на 222,3 млн. грн більше, ніж в 2015 році. Значну частину надходжень до місцевих бюджетів складає податок на доходи з фізичних осіб 406,4 млн. грн, плата за землю – 117,0 млн. грн, акцизний податок – 102,4 млн. грн, єдиний податок – 76,3 млн. гривень.
Крім цього, за січень-грудень 2016 року забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в загальній сумі 314,2 млн. гривень.
Досягненню значного рівня находжень до бюджету сприяє висока податкова культура платників, проведення заходів з детінізації, вдосконалення системи адміністрування податків та розширення спектру сервісних послуг.
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Податок на прибуток підприємств Використання доходів неприбуткової організації
ДФС України повідомлено (лист від 30.11.2016 №25817/6/99-99-15-02-02-15), що виплати, спрямовані неприбутковою організацією на оплату праці засновникам (учасникам), працівникам, членам такої організації (у тому числі, оплата лікарняних), інші виплати, що входять до витрат на оплату праці, вважаються витратами в межах статутної діяльності.
Будь-яка виплата доходу (прибутків) засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації на підставі цивільно-правового договору вважається використанням доходу такої неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим призначенням.
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Річна звітність Шановні платники Інгульського та Корабельного районів м. Миколаєва!
Наближається новий 2017 рік, а з ним й необхідність надання податкової звітності за 2016 рік.
Звертаємо увагу, що Державною фіскальною службою України запроваджено безліч електронних сервісів для платників, одним з яких є «Електронний кабінет платника» (http://cabinet.sfs.gov.ua), в якому доступні наступні розділи:
Подання податкової звітності в електронному вигляді;
Розрахунки з бюджетом;
Податковий календар;
Інформація з реєстрів тощо.
Для можливості користування даним сервісом платнику необхідно мати ключ електронно-цифрового підпису. Електронний цифровий підпис є своєрідним захистом звітності, яка надсилається в електронному вигляді.
Цифровий підпис видається безкоштовно в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, будівля ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, контактний телефон: 37-90-91.
Простота та зручність електронного документообігу очевидна, тому все більше платників податків при обранні способу надання звітності віддають перевагу надсиланню звітності засобами телекомунікаційного зв’язку, тобто через мережу Інтернет.
Слід зауважити, що у випадку подання звітності в електронному вигляді подавати звітність на паперових носіях не потрібно.
Заощаджуйте робочий час – користуйтеся електронними сервісами, що дозволить спростити ведення бізнесу та скоротити до мінімуму контакти з органами ДФС.
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Новостей: 1067 (Страниц: 72, Новостей на странице: 15)
[ 1 ]
партнеры...


меню...
Новости
Калейдоскоп
Киноафиша
Гороскоп
Объявления
Кроссворды
Телепрограмма
Последние коментарии новостей...
· 1: игорь
· 2: гарик
· 3: юрий
· 4: Тамара
Новостные разделы...
· гос.службы
· разное
Опросы...
Какой рассказ вам больше понравился

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
"Давным-давно"
БЫВШАЯ СОЛИСТКА ЧЕБОКСАРОВА
Любить замужнюю
Кружево
ИНТУИЦИЯ - ПРОРЫВ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР!
АВАНТЮРИСТКА
НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
НЕ ПРОСИ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
Новогодняя история
Ax, кабы на цветы - да не морозы...(Ольга Карагач)
Испытание верностью
Забытый плен, или роман с тенью
ИЮЛЬСКИЕ РОСЫ
БУКЕТ РОЗРезультаты

Ответов 31

Яндекс.Погода

Курсы НБУ на сегодня

Яндекс.Метрика