НОРМА
 
Податок на додану вартість. Умови для обов'язкової реєстрації
ДФС України повідомляє (лист від 08.12.2016 №39203/7/99-99-12-02-17), що коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу.
Статтями 181 та 182 цього Кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.
Водночас будь-яких винятків та/або особливостей щодо реєстрації окремих категорій осіб платниками ПДВ чинним законодавством не передбачено.
Відповідно до п.181.1 ст.181 Кодексу під обов’язкову реєстрацію платником ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).


Щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток платниками податку, які здійснюють коригування фінансової звітності на індекс інфляції
ДФС України (лист від 10.02.2017 №3390/7/99-99-15-02-02-17) повідомляє, що відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Отже, для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.
Коригування показників фінансової звітності в умовах інфляції здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» (далі - П(С)БО 22), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 №147 та Міжнародного стандарту фінансової звітності 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляційної економіки».
Зокрема, згідно з п.4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.
Норми П(С)БО 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (п. 2 П(С)БО 22).


Щодо подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування
ДФС України (лист від 08.02.2017 №2667/7/99-99-13-02-01-17) повідомляє, що відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №2464).
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 Закону №2464, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (пункт 3 частини першої статті 7 Закону №2464).
Платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону №2464).
Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається.


До уваги платників податків!
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва запрошує платників податків взяти участь у семінарі на тему «Новації у податковому законодавстві у 2017 році», який відбудеться 17 лютого 2017 року в м. Миколаєві за адресою: вул. Лягіна, 6, великий зал засідань ГУ ДФС у Миколаївській області. Початок семінару - 10 год. 00 хв.
Програма семінару:
1. Місцеві податки і збори з юридичних осіб:
Плата за землю;
Єдиний податок ІІІ та ІV групи;
Транспортний податок;
Туристичний збір;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2.Місцеві податки і збори з фізичних осіб, особливості нарахування, пільги:
Податок на майно, відмінне від земельної ділянки;
Плата за землю;
Транспортний податок.


Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс»
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва нагадує, що інтерактивний сервіс «Пульс» − інструмент двостороннього зв’язку із громадянами та суб’єктами господарювання, який дає можливість запобігти правопорушенням з боку працівників Державної фіскальної служби України.
За номером телефону: (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про можливі корупційні та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, утворення черг на митних постах, в пунктах пропуску та у Центрах обслуговування платників, виникнення ситуацій, які можуть бути вирішені оперативно (перевищення терміну надання адміністративної послуги, відмова в записі на особистий прийом, відмова в прийнятті вхідної кореспонденції).
Сервіс «Пульс» працює цілодобово в режимі Call-back. Заявники протягом 1-3 робочих днів отримують інформацію щодо результатів розгляду звернень та вжитих заходів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін розгляду може бути подовжено.
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Справляння рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва повідомляє про зміни, внесені до Податкового кодексу України (далі - Кодексу) з 01.01.2017 року щодо справляння рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, зокрема:
1. збільшення ставок рентної плати в середньому на 10,4 відсотка у порівнянні до діючих у 2016 році;
2. внесення змін до абзацу третього підпункту «а» підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 Кодексу, яким визначено:
«Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:
а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають:
фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;
б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини»;
3. доповнення пункту 257.5 статті 257 Кодексу абзацом другим такого змісту:


Рентна плата за користування надрами за видобування корисних копалин
ДФС України повідомляє (лист ДФС України від 26.01.2017 року №1820/7/99-99-12-03-04-17 «Про коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою Національного банку України») про застосування під час нарахування платниками податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами за видобування корисних копалин за ІV квартал 2016 року.
Зокрема, у разі порушення надрокориствачами терміну проведення регулярної оцінки запасів корисних копалин, під час нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами за видобування корисних копалин за ІV квартал 2016 року застосовується коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства у розмірі 42,87 відсотка (трикратний розмір ставки Національного банку України за ІV квартал 2016 року, що розрахований як середньозважена величина діючих упродовж ІV кварталу 2016 року ставок Національного банку України) або 0,4287 (десятковим дробом, яка зазначається в рядку 7.4 Додатку 1 до Податкового розрахунку з рентної плати).
Звертаємо увагу, що зазначений розмір коефіцієнту рентабельності підлягає застосуванню надрокористувачами, які мають спеціальні дозволи на користування надрами (не враховуючи платників рентної плати за видобуток підземної води, що здійснюють видобуток на підставі дозволів на спеціальне водокористування), і при цьому порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр (тобто здійсненої до 01.10.2011 року).


Податок на доходи фізичних осіб. Оподаткування нецільової благодійної допомоги
ДФС України повідомляє (лист ДФС України від 18.01.2017 №971/6/99-99-13-02-03-15), що з 01.01.2017 року Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII змінено граничний розмір благодійної допомоги, що передбачений пп.«б» пп.170.7.8 п.170.7 ст.170 Податкового кодексу, який становить 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Зазначено, що відповідно до пп.170.7.3 п.170.7 ст.170 Кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами − юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2016 р. − 1930 грн, у 2017 р. − 2240 грн). Сума перевищення нецільової допомоги над зазначеним розміром включається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і підлягає оподаткуванню на загальних підставах.
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Транспортний податок. Нові критерії для оподаткування
ДФС України повідомляє (лист від 20.01.2017 №1296/7/99-99-13-03-02-17), що щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб- сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марку, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального (пп.267.2.1 п.267.2 ст.267 Податкового кодексу).
Також зазначено, що у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) (пп.267.6.10 п.267.6 ст.267 Кодексу).
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Об организации предоставления социальных услуг в объединенной территориальной общине
Министерством социальной политики вместе со структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственных администраций и территориальными центрами социального обслуживания (предоставления социальных услуг) проработан вопрос организации предоставления социальных услуг в объединенной территориальной общине в условиях децентрализации власти.
Предложено два варианта организации предоставления социальных услуг в объединенной территориальной общине, предлагаемых для учета в дальнейшей работе.
Так, для выполнения собственных полномочий в сфере предоставления социальных услуг в структуре исполнительного комитета объединенной территориальной общины предлагается создать соответствующее структурное подразделение (отдел / сектор) или возложить полномочия на ответственных работников исполнительного органа (специалиста по социальной работе) (далее - ответственное подразделение / ответственное лицо).
Основными задачами ответственного подразделения / ответственного лица целесообразно определить, в частности, рассмотрение заявлений лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, о получении социальных услуг и подготовку проекта решения о предоставлении социальных услуг или отказ в их предоставлении.
Предполагается, что непосредственное предоставление социальных услуг будут обеспечивать органы, предоставляющие социальные услуги, в частности: территориальные центры социального обслуживания (предоставление социальных услуг), центры социальных услуг, негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги, физические лица предприниматели.
Основными задачами поставщиков социальных услуг должны быть:
• определение индивидуальных потребностей получателя социальных услуг;
• составление индивидуального плана предоставления социальных услуг;
• заключения договора между поставщиком и получателем социальных услуг;
• обеспечение качественного предоставления социальных услуг в соответствии с государственными стандартами социальных услуг;
• внутренний мониторинг и оценка качества предоставления социальных услуг.
Предложенные модели предоставления социальных услуг разработаны с учетом норм законов Украины «О социальных услугах», «О добровольном объединении территориальных общин», «О сотрудничестве территориальных общин».
В соответствии со статьей 46 Конституции Украины предусмотрено право граждан на социальную защиту, включающее право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в других случаях, предусмотренных законом , в частности, через создание сети государственных, коммунальных, частных учреждений для ухода за нетрудоспособными.


До уваги платників податків!
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва запрошує платників податків взяти участь у семінарі на тему «Новації у податковому законодавстві у 2017 році», який відбудеться 10 лютого 2017 року в м. Миколаєві за адресою: вул. Лягіна, 6, великий зал засідань ГУ ДФС у Миколаївській області. Початок семінару - 10 год. 00 хв.
Програма семінару:
1.Податок на додану вартість:
Податкові накладні/розрахунки коригування (новації);
Зміни в системі електронного адміністрування ПДВ;
Бюджетне відшкодування;
Зміни в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників.
2. Податок на прибуток:
Особливості надання податкової та фінансової звітності за 2016 рік неприбутковими організаціями;
Порядок включення до нового Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій;
Особливості надання податкової та фінансової звітності за 2016 рік неприбутковими організаціями. Порядок включення до нового Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організації.
3. Єдиний соціальний внесок:
Платники єдиного внеску;
Особливості нарахування та сплати єдиного внеску у 2017 році;
Фінансова та адміністративна відповідальність платників єдиного податку.


Про перейменування ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області
На підставі наказу ДФС України від 25.01.2017 №39 «Про перейменування територіальних органів ДФС» ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області перейменовано на ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.
ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області


Внимание жителей Николаевской области!
09 февраля 2017 года,
з 10-00 до 11-00 состоится телефонная «гарячая линия» по теме:
« О предоставлении жилищных субсидий »
Телефон «гарячей линии» 24-01-62
Департамент социальной защиты населения
облгосадминистрации


Кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 році триває
ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.
За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв’язку.
У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно.
Граничні строки подання декларації:
для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017 року;
для підприємців – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017 року.


Підсумки роботи ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва за січень 2017 року
ДПІ у Ленінському райони м. Миколаєва за результатами комплексу організаційних і практичних заходів із розширення бази оподаткування протягом січня 2017 року забезпечено стабільне наповнення державного та місцевих бюджетів.
Так, юридичні та фізичні особи-підприємці Інгульського та Корабельного районів м. Миколаєва сплатили до зведеного бюджету 104,5 млн. грн податкових платежів. Зокрема, державний бюджет отримав 38,4 млн. грн, до місцевих бюджетів надійшло 66,1 млн. гривень.
У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року досягнуто позитивну динаміку надходжень до державного бюджету – темп росту склав 121,0 відс., додатково забезпечено надходження до бюджету в сумі 6,7 млн. гривень.
В січні 2017 року до місцевих бюджетів мобілізовано на 20,4 млн. грн більше, ніж в січні 2016 році, темп росту склав 144,8 відсотка. Значну частину надходжень до місцевих бюджетів складає податок на доходи з фізичних осіб - 33,8 млн. грн, плата за землю – 9,6 млн. грн, акцизний податок – 10,9 млн. грн, єдиний податок – 8,9 млн. гривень.
Крім цього, за січень 2017 року забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в загальній сумі 29,7 млн. гривень.


Новостей: 1094 (Страниц: 73, Новостей на странице: 15)
[ 1 ]
партнеры...


меню...
Новости
Калейдоскоп
Киноафиша
Гороскоп
Объявления
Кроссворды
Телепрограмма
Последние коментарии новостей...
· 1: игорь
· 2: гарик
· 3: юрий
· 4: Тамара
Новостные разделы...
· гос.службы
· разное
Опросы...
Какой рассказ вам больше понравился

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
"Давным-давно"
БЫВШАЯ СОЛИСТКА ЧЕБОКСАРОВА
Любить замужнюю
Кружево
ИНТУИЦИЯ - ПРОРЫВ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР!
АВАНТЮРИСТКА
НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
НЕ ПРОСИ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
Новогодняя история
Ax, кабы на цветы - да не морозы...(Ольга Карагач)
Испытание верностью
Забытый плен, или роман с тенью
ИЮЛЬСКИЕ РОСЫ
БУКЕТ РОЗРезультаты

Ответов 31

Яндекс.Погода

Курсы НБУ на сегодня

Яндекс.Метрика